Konsultavimas

Tiekimo grandinės procesai prekybinės organizacijos veikloje dažnai tampa vienu iš lemiančių veiksnių, įtakojančiu organizacijos augimo tempą, klientų aptarnavimo kokybės tvarumą bei pranašumus konkurencinėje kovoje. Be to, jie dažnai suformuoja ir vieną iš didžiausių sąnaudų grupių finansinėse ataskaitose. Todėl nenuostabu, kad šių procesų efektyvus valdymas gali ženkliai prisidėti prie įmonės finansinės gerovės.

Klaidinga manyti, kad tiekimo grandinės procesai sietini tik su logistikos padaliniu. Dažnai jie labai integralūs ir yra įtakojami visos organizacijos, dėl ko šių procesų išgryninimas tampa rimtu iššūkiu. Painūs informacijos sklaidos kanalai, persipynusios atsakomybės ir rodiklių stoka – tik dalis simptomų, slepiančių tikrąjį efektyvumo potencialą. Lengvai susiorientuoti tokių integralių procesų tinkle dažnai trukdo ir nusistovėjusios kultūrinės įmonių praktikos.

Jei šie simptomai pastebimi ir jūsų organizacijoje, pasikalbėkime. Siūlome projektines konsultacijas sekančiomis temomis:

 

Asortimento valdymas
• Priklausomai nuo poreikių, parenkamas asortimento valdymo modelis, atsižvelgiant į prekių parametrus, geografinę dislokaciją ir paklausos dinamiką skirtinguose pirkėjų segmentuose.

Tiekimo grandinės procesų optimizavimas
• Tiriama ir koreguojama tiekimo grandinės procesų visuma, apimanti transporto ir logistikos procesus, pirkimo praktikas, tiekimo sąlygas ir grafikus, atsargų valdymą, sandėlių vidaus procesus, komunikavimo ir informacijos dalinimosi procedūras, neatitikimų valdymą, nelikvidų prevenciją, procesų matavimus ir kt.

Sandėliavimo pokyčių moderavimas
• Organizacijos parengimas ir proceso moderavimas perkeliant logistines veiklas į naujus sandėlius ir/arba keičiant sandėliavimo sistemas.

 

Darbinėje praktikoje taikome efektyvaus įsitraukimo ir dalyvavimo organizacijos pokyčiuose principus. Sutartu konsultavimo periodu laikome save organizacijos dalimi, aktyviai dalyvaujame, inicijuojame ir moderuojame pokyčius iki jų pilno įgyvendinimo.

Konsultaciniuose projektuose dirba ne vieną dešimtį metų patirties organizacijų valdyme bei tiekimo grandinės procesų optimizavime sukaupę praktikai. Jei pageidaujate sužinoti daugiau, paskambinkite.

 

Logistikos procesų optimizavimo paslaugos gali būti aktualios įmonėms, kurios:

 • augimo metu neskyrė pakankamai dėmesio logistikos procesams ir infrastruktūrai, todėl dabar susiduria su neefektyvios logistikos ir tiekimo grandinės keliamais sunkumais;
 • yra patikėjusios logistikos paslaugas trečiosioms šalims (logistikos operatoriui), tačiau yra nepatenkintos gaunamų paslaugų kokybe ir nežino kaip kontroliuoti partnerių darbą;
 • susiduria su kompetencijos trūkumu logistikos procesuose: yra žinoma, kad procesas neatitinka lūkesčių, tačiau nežinoma kaip identifikuoti problemas ir įgyvendinti pokyčius;
 • dar tik pradeda veiklą ir kuria savo tiekimo grandinę;
 • vadovai „jaučia“, kad logistinis procesas yra nekontroliuojamas;
 • vyrauja įsitikinimas, jog tai, kas vyksta yra įprasta, nepakeičiama, esama per mažais, jog galima būtų įtakoti bendradarbiavimo sąlygas su partneriais.

 

Dažniausiai minimos problemos:

 • Klaidos ir vėlavimai užsakymų komplektavime klientams. Klientų nepasitenkinimas, baudos, spaudimas, prarandamas laikas problemų sprendimui, galimos nepalankios bendradarbiavimo sąlygos ateityje;
 • Užsakymų pristatymų klientams klaidos. Ne laiku pristatyti užsakymai, ne ten pristatyti užsakymai, klaidingi dokumentai;
 • Logistikos partneriai neįgyvendina susitarimų, nepateikia kokybės gerinimo planų ir pasiūlymų;
 • Atsargų tiekimo į savus sandėlius problemos. Ne laiku atvykstantys kroviniai, neišpildyti užsakymai, klaidingai išpildomi užsakymai, neteisingas prekių ženklinimas, klaidinga prekių logistinė informacija;
 • Atsargos sandėliuose yra per didelės arba per mažos. Įšaldyti finansiniai resursai arba nepatenkinami klientų poreikiai;
 • Neproporcingai svyruojantys srautai logistikos procese – resursai arba neišnaudojami, arba perkraunami ir negeba atlikti savo funkcijų;
 • Sandėlio išplanavimo ir valdymo problemos – produkcija sandėliuojama ir dislokuojama neefektyviai, prekių padėjimui, suradimui, pasiekimui sunaudojama nepagrįstai daug laiko;
 • Resursų neefektyvumas (žmogiškųjų ir technologinių). Procesas neteisingai sudėliotas laike, keli procesai persidengia tuo pačiu metu arba toje pačioje vietoje;
 • Nekontroliuojamos logistikos, tiekimo grandinės sąnaudos. Susiduriama su problemomis planuojant išlaidas ir siekiant užsibrėžto pelningumo;

 

Sprendimai:

 • Tiekimo grandinės ir logistikos procesų auditas. Aiškus problemų ir jų priežasčių identifikavimas;
 • Veiksmų planas pokyčiams, atsižvelgiant į prieinamus finansinius resursus;
 • Pokyčių įgyvendinimas. Aktyvus dalyvavimas pokyčių diegime: personalo mokymas, tvarkų bei procedūrų parengimas, proceso matavimo rodiklių nustatymas ir parengimas, pokyčių diegimas, koregavimas ir kontrole vietoje. Pasiūlymų partneriams rengimas ir peržiūrėjimas, derybų moderavimas. Atskaitomybė apie atliekamus pokyčius.

 

Nauda:

 • Rodikliai tiekimo grandinės stebėjimui ir vertinimui. Atsiranda proceso kontrolė ir galimybė gretai identifikuoti problemas;
 • Aiški atsakingų padalinių struktūra ir komunikavimo logika, paremta veikiančiu optimaliausiu procesu ir priskirtomis atsakomybėmis;
 • Tiekimo į sandėlius valdymas. Aiškus procesas ir jo eiliškumas – laiku, reikiamu kiekiu ir teisingu ženklinimu pateikiamos atsargos;
 • Priimamų ir išleidžiamų srautų subalansavimas. Tinkamai suprojektuotas tiekimo grandinės procesas sumažina nuokrypius ir leidžia efektyviai panaudoti turimus resursus eliminuojant proceso etapų vėlavimus;
 • Optimaliausia sandėliuojamų atsargų dislokacija esamame sandėlyje arba sandėliuose. Tikslesnis ir greitesnis užsakymų surinkimas, paprastesnė atsargų apskaitą, produktyvesnė inventorizacija;
 • Tiksliai veikiančiame procese atsiranda dėsningi pasikartojimai – galimybė matuoti ir sekti proceso produktyvumą, bei efektyvumą, prognozuoti ir planuoti tiekimo ir logistikos grandinių sąnaudas.

 

Susisiekime,
Andrius Rinkevičius