Konsultavimas

Tiekimo grandinės procesai prekybinės organizacijos veikloje dažnai tampa vienu iš lemiančių veiksnių, įtakojančiu organizacijos augimo tempą, klientų aptarnavimo kokybės tvarumą bei pranašumus konkurencinėje kovoje. Be to, jie dažnai suformuoja ir vieną iš didžiausių sąnaudų grupių finansinėse ataskaitose. Todėl nenuostabu, kad šių procesų efektyvus valdymas gali ženkliai prisidėti prie įmonės finansinės gerovės.

Klaidinga manyti, kad tiekimo grandinės procesai sietini tik su logistikos padaliniu. Dažnai jie labai integralūs ir yra įtakojami visos organizacijos, dėl ko šių procesų išgryninimas tampa rimtu iššūkiu. Painūs informacijos sklaidos kanalai, persipynusios atsakomybės ir rodiklių stoka – tik dalis simptomų, slepiančių tikrąjį efektyvumo potencialą. Lengvai susiorientuoti tokių integralių procesų tinkle dažnai trukdo ir nusistovėjusios kultūrinės įmonių praktikos.

Jei šie simptomai pastebimi ir jūsų organizacijoje, pasikalbėkime. Siūlome projektines konsultacijas sekančiomis temomis:

 

Asortimento valdymas
• Priklausomai nuo poreikių, parenkamas asortimento valdymo modelis, atsižvelgiant į prekių parametrus, geografinę dislokaciją ir paklausos dinamiką skirtinguose pirkėjų segmentuose.

Tiekimo grandinės procesų optimizavimas
• Tiriama ir koreguojama tiekimo grandinės procesų visuma, apimanti transporto ir logistikos procesus, pirkimo praktikas, tiekimo sąlygas ir grafikus, atsargų valdymą, sandėlių vidaus procesus, komunikavimo ir informacijos dalinimosi procedūras, neatitikimų valdymą, nelikvidų prevenciją, procesų matavimus ir kt.

Sandėliavimo pokyčių moderavimas
• Organizacijos parengimas ir proceso moderavimas perkeliant logistines veiklas į naujus sandėlius ir/arba keičiant sandėliavimo sistemas.

 

Darbinėje praktikoje taikome efektyvaus įsitraukimo ir dalyvavimo organizacijos pokyčiuose principus. Sutartu konsultavimo periodu laikome save organizacijos dalimi, aktyviai dalyvaujame, inicijuojame ir moderuojame pokyčius iki jų pilno įgyvendinimo.

Konsultaciniuose projektuose dirba ne vieną dešimtį metų patirties organizacijų valdyme bei tiekimo grandinės procesų optimizavime sukaupę praktikai. Jei pageidaujate sužinoti daugiau, paskambinkite.

 

Su pagarba,
Andrius Rinkevičius